Podziękowania

Wszystkim Sponsorom pięknie dziękuję za wsparcie finansowe, bez którego ta płyta nie mogłaby powstać.

Serdeczne podziękowania za pomoc, wsparcie i życzliwość przy niniejszym projekcie kieruję w stronę następujących osób:

Iwona Wujastyk, Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie

Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Andrzej Gantner

Mirosław Skrzypczyński,

Dariusz Gramza

Łukasz Łyżwa

Jerzy Falecki, 

Michał Linke

Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska

Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock

oraz:

Witold Kon, 

Rafał Przetak,

Katarzyna Woźniak, 

Jan Pawełczyk, 

Justyna Milkiewicz, 

Marlena Biadała-Domino, 

Sylwia Strzeszewska, 

Rafał Szatan, 

Krzysztof Palczewski, 

Artur Gotz, 

Piotr Żurek, 

Paweł Garbus Kołodziejczyk, 

Łukasz Fober

Nela Gęsikowska

Tomasz Gęsikowski

Popularne posty

Obraz

PREMIERA TELEDYSKU!